Teknologier

Hva er kunstig intelligens?

Kunstig intelligens (AI) er simulering av menneskelig intelligensprosesser av maskiner, spesielt datasystemer. Et datasystem som oppfører seg på en intelligent måte sies å være intelligent....

Recent Articles

Stay on op - Ge the daily news in your inbox

spot_img