Sikkerhet

GDPR og hvordan det vil påvirke virksomheten din

GDPR er en forordning som regulerer behandlingen av personopplysninger til EU-borgere. Den ble implementert 25. mai 2018, og den gjelder for alle organisasjoner som...

Hva er personvern på nettet og hvorfor er det så viktig i dag?

Personvern er muligheten til å kontrollere hvilken informasjon som deles med andre. Det handler ikke bare om å holde på hemmeligheter; det handler om...

Recent Articles

Stay on op - Ge the daily news in your inbox

spot_img